خوش آمدید   ورود به سیستم  

ایجاد نوع ترانسفورمر - تایید شده [Administrator - a@a.com ] [1393/11/28 - 13:56 ]

[عنوان نوع ترانسفورمر: ] [کد شناسايي مشترک در شرکت توزيع: ] [توان نامي: 315] [ولتاژ نامي اوليه: ] [ولتاژ نامي ثانويه: ] [فرکانس نامي: ] [سطح عايقي فشار متوسط: ] [تعداد پله تپ چنجر: ] [درصد تغيير هر پله تپ چنجر: ] [تغيير فاز با تغيير هر تپ: ] [حداقل تعداد پله تپ: ] [وضعيت نرمال تپ: ] [تلفات مسي: ] [درصد جريان بي باري: ] [تلفات بي باري: ] [درصد توالي صفر: ] [شيفت فاز: ] [تکنولوژي تعداد فاز:1،2،3: ] [ترموستات دارد/ندارد: ] [گروه برداري: ] [نوع ترانس براي فشار متوسط يا فوق توزيع است: ] [رکورد ديده شود يا خير: ] [ترتيب: ]
پاسخ : [عنوان نوع ترانسفورمر: ] [کد شناسايي مشترک در شرکت توزيع: ] [توان نامي: 315] [ولتاژ نامي اوليه: ] [ولتاژ نامي ثانويه: ] [فرکانس نامي: ] [سطح عايقي فشار متوسط: ] [تعداد پله تپ چنجر: ] [درصد تغيير هر پله تپ چنجر: ] [تغيير فاز با تغيير هر تپ: ] [حداقل تعداد پله تپ: ] [وضعيت نرمال تپ: ] [تلفات مسي: ] [درصد جريان بي باري: ] [تلفات بي باري: ] [درصد توالي صفر: ] [شيفت فاز: ] [تکنولوژي تعداد فاز:1،2،3: ] [ترموستات دارد/ندارد: ] [گروه برداري: ] [نوع ترانس براي فشار متوسط يا فوق توزيع است: ] [رکورد ديده شود يا خير: ] [ترتيب: ]

  1