خوش آمدید   ورود به سیستم  
ArcGeoNet 3.0/ نرم افزار جامع برداشت و ورود اطلاعات شبکه های توزیع
1393/11/18
این نرم افزار حاصل تلاش گروهی است که همراه با بسیاری دیگر،پیشرفت صنعت برق ایران را وجهه همت خویشتن قرار داده اند و بسا که خواننده این نوشته نیز مستقیم یا غیر مستقیم در فراهم آوردن این نرم افزار نقش داشته است از این رو عضوی از این گروه محسوب شود . همه ما یقین داریم که این کار پیراسته از عیب و کاستی نیست بنابراین کار خویش را انجام یافته نمیدانیم و بی شک هنوز راهی دراز در پیش داریم که گام زدن در آن ، نیازمند پایمردی و شکیبایی همه ما است . اما در این میان ، نیک اندیشی و راهنمایی شما ، توشه ی ما برای ادامه این راه است ، آن را از وطن خود دریغ نکنید .