خوش آمدید   ورود به سیستم  
KRNPM1.1/ سرویس ونگهداری شبکه های توزیع برق
1390/02/01
این نرم افزار بر پایه این اندیشه و امید تهیه گردیده است که استفاده از فن آوری های نوین را در بهره برداری از شبکه های توزیع برق به همکاران گرامی و کوشای این بخش از شرکت های توزیع پیشنهاد نماید و کار آنان را در نگهداری و بهره برداری از این شبکه ها اندکی آسان کند . هرچند کاربرد این فن آوری ها مدتی است که در صنعت برق و شرکت های توزیع برق فراگیر شده است و همکاران سخت کوش در بخش های خصوصی و شرکت های توزیع با نوآوری های تحسین برانگیز آنها را به خدمت گرفته اند ، با این همه تهیه کنندگان این نرم افزار با فروتنی و همگام با همه همکاران هموطن امیدوارند که دیدگاه تازه ای دیگر را برای کار در این حوزه گشوده باشند .این نرم افزار در دو بخش PC و portable تهیه شده که در دسترس شرکت های مورد قرار داد می باشد.