اتمام پروژه تامین برق ایستگاه تقویت فشار گاز شرکت آریا پتروپارس گلوبال
اتمام پروژه تامین برق ایستگاه تقویت فشار گاز شرکت آریا پتروپارس گلوبال
1394/02/15 13:07

اتمام پروزه تامین برق ایستگاه تقویت فشار گاز شرکت آریا پترو پارس گلوبال در سایت شرکت معدنی سنگ اهن گل گهر توسط تیم اجرایی شرکت کارا رعد نیرو.


اولویت: خیلی مهم
گالری تصاویر خبر
[تامین برق,ایستگاه تقویت فشار گاز شرکت آریا پتروپارس گلوبال]