بررسي لزوم تعريف دپارتمان GIS در ساختار سازماني شركت هاي توزيع برق
سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS نزديك به چهار دهه است كه مورد بهره برداي قرار گرفته است اما گسترش آن هم در زمينه فن آوري و هم كاربرد در زندگي امروزين انسان ، در دهه ي اخير برجسته تر گرديده است.
1394/02/13 21:19

سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS نزديك به چهار دهه است كه مورد بهره برداي قرار گرفته است اما گسترش آن هم در زمينه فن آوري و هم كاربرد در زندگي امروزين انسان ، در دهه ي اخير برجسته تر گرديده است. اين سيستم ها در هر زمينه اي كه نياز به آميختن اطلاعات كاري با اطلاعات مكاني باشد پا به عرصه مي گذارند. هر گاه تمام يا بخشي از اطلاعات يك سازمان وابسته يا در آميخته با اطلاعات مكاني باشد نياز به يك سيستم اطلاعات جغرافيايي وجود خواهد داشت. صنعت برق كشور ايران نيز با احساس نياز به استفاده از GIS به عنوان يك ابزار سعي كرده است از آن در زمينه هاي مخلتف استفاده نمايد، هر چند تاكنون نتوانسته به طور كامل از ظرفيت هاي GIS استفاده نمايد. واكاوي دلايل اين امر مبحث مفصلي است كه در اين مقال نمي گنجد و شايد بحث مورد نظر يان مقاله يعني تشكيل جايگاه سازماني براي GIS در بطن شركت توزيع برق خود يكي از راهگشاهاي اصلي اين مدخل باشد. در اين مقاله با بررسي اهميت GIS در صنعت برق با تعريف خدمات آن ، و نقد جايگاه فعلي ، ساختار و جايگاه سازماني مشخصي براي GIS ر در شركت توزيع تعريف مي شود.

 

نویسندگان:مهندس سعید حسینی نوه,مهندس سیدمحسن بنی فاطمه,مهندس محمد رضا اسعدی

 

شرکت کارا رعد نیرو به زوردی این مقاله را در دسترس شما عزیزان قرار میدهد.

 

نگارش :میثم رشیدی

 


اولویت: خیلی مهم
گالری تصاویر خبر
[سیستم اطلاعات جغرافیایی,gis,شرکت های توزیع برق]