انجام خدمات و ارایه نرم افزار و تجهیزات و پشتیبانی پروزه GIS شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی (شهرستانهای قاین,زیر کوه,سرایان) به تعداد 79034 مشترک.
انجام خدمات و ارایه نرم افزار و تجهیزات و پشتیبانی پروزه GIS شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی (شهرستانهای قاین,زیر کوه,سرایان) به تعداد 79034 مشترک.
1394/03/28 11:47

مهندس سعید حسینی نوه با عقد این قرار داد در تاریخ 93/10/07 در تاریخ 94/03/07از اتمام این پروژه خبر داد.مهندس حسینی نوه که اجرای این پروزه را به مهندس رضا کیخا سپرده بود به نقل از ایشان اعلام نمود این پروژه تمام شد,انجام این پروژه که تقریبا 7 ماه تخمین زده شده بود در کمتر از 5 ماه به پایان رسید.

 با آرزوی موفقیت برای مهندس سعید حسینی و تیم اجرایی شرکت

نگارش:میثم رشیدی


اولویت: خیلی مهم
گالری تصاویر خبر
[برداشت اطلاعات,gis]