انجام خدمات واصلاحات و اجرای شبکه در شرکت جهان فولاد سیرجان
انجام خدمات واصلاحات و اجرای شبکه در شرکت جهان فولاد سیرجان
1394/02/27 22:59

تیم اجرایی شرکت از عقد قرار داد در رابطه با اصلاحات و اجرای شبکه توزیع برق در شرکت جهان فولاد وابسته به سایت معدنی سنگ آهن گل گهر خبر داد به گفته مهندس سعید ایرا نژاد با عقد این قرار داد اصلاحات و اجرای شبکه در این شرکت اغاز میشود.

با ارزوی موفقیت برای مهندس ایران نژاد و تیم اجرایی شرکت.

نگارش:میثم رشیدی

                                                                                                                       


اولویت: خیلی مهم
گالری تصاویر خبر
[جهان فولاد,گل گهر,اجرای شبکه]