خوش آمدید   ورود به سیستم  


انعقاد قرار داد انجام خدمات مشاوره و تهیه اسناد مناقصه و طراحی تابلو های 20 کیلو ولت پست فوق توزیع 230/20 کیلو ولت شرکت معدنی سنگ اهن گل گهر 1394/03/09

انعقاد قرار داد انجام خدمات مشاوره و تهیه اسناد مناقصه و طراحی تابلو های 20 کیلو ولت پست فوق توزیع 230/20 کیلو ولت شرکت معدنی سنگ اهن گل گهر.

اولویت: خیلی مهم

  1