خوش آمدید   ورود به سیستم  


بررسي لزوم تعريف دپارتمان GIS در ساختار سازماني شركت هاي توزيع برق 1394/02/13

سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS نزديك به چهار دهه است كه مورد بهره برداي قرار گرفته است اما گسترش آن هم در زمينه فن آوري و هم كاربرد در زندگي امروزين انسان ، در دهه ي اخير برجسته تر گرديده است.

اولویت: خیلی مهم

  1