خوش آمدید   ورود به سیستم  


آماده سازی نرم افزار برداشت مکانیزه شبکه های توزیع برق توسط شرکت مهندسی کارا رعد نیرو. 1394/02/14

نرم افزار برداشت مکانیزه که باتلاش مهندسین شرکت کارا رعد نیرو از جمله مهندس محمد رضا اسعدی مهندس سعید حسنی نوه و مهندس سعید ایرانژاد در حال عملیاتی شدن میباشد گام بسار مهمی در صنعت برداشت اطلاعات شبکه های توزیع برق میباشد.که به زودی روانه این صنعت خواهد شد. در نگارش بعدی بصورت کاملتر از این محصول صحبت خواهد شد.

اولویت: خیلی مهم

  1